info@premas.nl

call us now at +31 (0) 71 78 55 616

Maintenance Strategies

Maintenance Philosophies

Een onderhoudsstrategie geeft aan hoe men onderhoud aan Roterende Machines, Appendages en Installaties uitvoert. Onderhoud kost veel geld en daarom dient onnodig onderhoud te worden voorkomen.

Met een juiste strategie kan veel geld worden bespaard, de investering in onderhoud kan makkelijk worden terug verdiend door de grotere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de Assets of de Installatie. Het doel is te streven naar een 100% beschikbaarheid en onderhoud zoveel mogelijk te plannen.

Stilstand kost meer dan goed gepland onderhoud. Afhankelijk van het productieproces kiest men één of meerdere strategieën.

Er zijn vandaag de dag 4 basis onderhoudsstrategieën

- Breakdown Maintenance

- Preventive Maintenance

- Predictive Maintenance

- Pro-Active Maintenance

Breakdown Maintenance / Run to Failure

Volgens velen mag dit niet de naam onderhoud dragen, men blijft net zolang door produceren totdat er gedeelte of onderdeel stuk gaat en het proces tot stilstand komt, hierdoor moet er accuut reparaties worden uitgevoerd om de productie weer op te starten. Bij processen waarbij stilstand geen effect heeft kan dit een goede strategie zijn.

Preventive Maintenance

Bij preventief onderhoud worden alle onderdelen die stuk zouden kunnen gaan vervangen voor nieuwe zodat ongestoorde productie mogelijk wordt. Toch is er geen 100% zekerheid dat men ongestoord kan produceren, onderdelen worden vervangen op basis van het verleden, dit geeft geen garantie dat bepaalde Assets of onderdelen werkend blijven tot de volgende vervangingsdatum. Een andere bijkomstigheid is dat er Assets en onderdelen onnodig worden vervangen en deze nog enige tijd mee kunnen.

Pf Curve

Predictive Maintenance

Bij Predictief onderhoud, ook wel toestandsafhankelijk onderhoud genoemd, worden installaties tijdens bedrijf door middel van verschillende technieken gemeten, het doel is het initiatief te behouden door onderhoud planbaar te maken en de "On Stream Factor" te optimaliseren.

Wentellagers kunnen d.m.v. trillingsmetingen op hun conditie worden beoordeeld. Oliemonsters worden genomen en geanalyseerd. Infraroodmetingen geven aan waar overtollige warmte wordt gecreëerd door b.v. overgangsweerstanden in schakelkasten en op aansluitpunten van kabels. Pneumatiek kan worden gecontroleerd op lekkages d.m.v. ultrasoon metingen. De onderdelen die in orde worden bevonden worden niet in het onderhoud opgenomen maar die onderdelen die binnen afzienbare tijd problemen kunnen geven worden bij de eerstkomende gelegenheid of productiestop vervangen.


Voorbeelden van Predictief Onderhoud:

  • Vibratie Metingen / Trillinsmetingen
  • Thermografische Inspectie
  • Ultrasound Technologie
  • Motor Current Analyse
  • Olie Analyse
  • Visuele Inspecties